Overzicht van de genealogieën van: “van Liere”.

Hiermee ook die met andere schrijfwijzen of verbasteringen, zoals van Lieren, Liere.

In de genealogieën zijn naast de personen met de naam: van Liere ook opgenomen hun echtgenoten en de ouders daarvan. Bij de vrouwelijke van Lieres zijn ook hun kinderen opgenomen met ega(a), die meestal een andere achternaam hebben.

Indien in de genealogie-aanduiding is aangegeven: “Spr.” of “Sprokkel” wordt hiermee aangegeven dat wij geen verbinding met een bestaande genealogie hebben kunnen leggen.

Hier wordt genoemd “genealogieën”, terwijl ze soms ook als parentelen worden vermeld, hetgeen niet de juiste betiteling is daar ze dan in de vrouwelijke lijn verder uitgewerkt moeten zijn.

  1. De genealogie van: Cornelis van Liere, geboren: +/- 1610. (Corn.)

Dit is de grootste genealogie en omvat ongeveer 6800 namen. De stamvader is Cornelis van Liere, geboren ongeveer 1610, in Zuid Beveland, Zeeland. De meeste nazaten leven in Nederland en in de USA.

  1. De genealogieën van: Simon Jobse van Liere, geboren: +/- 1610 (Simon) en van: Job Cornelisse van Liere, geboren: +/- 1690 (Job)

De genealogie van Simon Jobse (Simon) is klein: 114 personen, waarvan geen directe nazaten in leven zijn. Het is een voorloper op de genealogie van Job Cornelisse (Job), die een 1700 personen omvat. De beide stamvaders zijn geboren in Zuid-Beveland, Zeeland. Nog veel nazaten wonen in Nederland en in de USA.

Tussen deze twee genealogieën is geen verbinding gelegd kunnen worden, hoewel er genealogen zijn die dat wel doen. Er is geen direct bewijs voorhanden om deze verbinding wel te leggen. Niettemin zijn door het gebruik van dezelfde voornamen, woonachtig in dezelfde omgeving en tijdsperiode, aannemelijk dat de genealogie van Job een opvolging is van die van Simon Jobse.

  1. De genealogieën van Jan van Liere, gehuwd: 1716 (Jan1716), waarin ook opgenomen die van Jan van Liere, geboren: 1754 (Jan 1754) en van: Pieter van Liere, geboren: +/- 1760 (Pieter1760)

Jan van Liere (Jan 1716) is afkomstig uit Vlaanderen (België), is gehuwd te Terneuzen en bleef met nazaten wonen in Oost-Zeeuws Vlaanderen, Zeeland. De genealogie omvat 460 namen. Directe nazaten zijn niet bekend.

De genealogie van Pieter (Pieter1760) is waarschijnlijk een vevolg op die van Jan(1716). De families wonen op Walcheren, Zeeland. Maar de geboorteplaats in Zeeuws Vlaanderen van een persoon en sterfplaats op Walcheren is een duidelijke verbinding. Zo ook het gebruik van dezelfde voornamen en het voorkomen van een doopgetuige die, woonachtig in Zeeuws Vlaanderen, aanwezig is bij de doop op Walcheren.

De genealogie van Pieter omvat ongeveer 360 namen. Nazaten zijn nog woonachtig in Nederland en enkele in de USA.

  1. De genealogie van Adriaen Leunisse Liere, geboren: 1614 (Adriaen1614)

Woonachtig op het eiland: Duiveland, Zeeland, doch waarschijnlijk afkomstig uit Zuid Beveland. Een testament moet zich in Baarland bevinden. En een direct  familielid woonde bv in Goes.

De families bezaten veel boerderijen en bezetten hogere posten in het landsbestuur.

De genealogie omvat 360 personen, er zijn geen nazaten meer en is uitgestorven in de 19e eeuw.

  1. De genealogie van Pieter van Lieren, geboren +/- 1770 (Pieter1770)

Pieter woonde in Maasbree, Limburg. Afkomst verder onbekend. Nazaten zijn niet bekend. De genealogie omvat 27 personen.

  1. De genealogie van Eldert Eppen van Liere, geboren 1605. (Eldert Eppen 1605)

Eldert Eppen woonde op het eiland Tholen, Zeeland. Via Dinteloord, Steenbergen en Nieuw-Vossemeer kwam hij op Tholen. Afkomst waarschijnlijk uit Vlaanderen. De genealogie omvat 114 personen. De stam is in de 18e eeuw uitgestorven.

  1. De genealogie van Gommer Jobse van Liere, overleden <1618. (Gommer1618)

Gommer Jobse van Liere is afkomstig uit Vlaanderen, zijn vrouw komt uit Antwerpen. Zij woonden op het eiland Tholen, Zeeland. De genealogie omvat 57 namen. Nazaten zijn onbekend.

  1. De genealogie van Logier Adryaenszn van Vlaanderen, geboren 1550. (Logier1550)

Logier was woonachtig op het eiland Duiveland, Zeeland. Afkomstig uit Vlaanderen. De “achternaam” veranderde per generatie van “Legierse”, via “Lieren”, “Lierse” naar “van Liere”.

Deze genealogie loopt in de 18e eeuw te einde en zijn er geen mannelijke nazaten meer van.

  1. Duitse genealogieën met de naam “Liere”: 6 kleine.

Drie families met de naam “Liere” vestigden zich in Nederland.

Het betrof de familie van: Willemina Gesina Liere, geboren in 1803. Zij vestigden zich in de 19e eeuw in Amsterdam. Genealogie: (Willemina Gesina1803) omvat 29 personen.

De familie van Charles Jules Liere. Zij komen rond 1885 naar Rotterdam. De genealogie: (Charles Jules) omvat 60 personen en loopt begin 20e eeuw ten einde. Dus geen directe nazaten meer.

De familie van Elise Bertha Liere, geboren 1875, komt omstreeks 1926 naar Tilburg en gaan in de textielindustrie werken. De genealogie omvat 6 personen en loopt begin 20e eeuw dood.

Om aan te geven dat de familie Liere uit een oud geslacht komt dat al sinds de 15e eeuw in Duitsland ten westen van Bremen komt zijn enkele kleine genealogieën toegevoegd:

De familie van: Karl Gottlieb Friedrich Liere, geboren 1807. De genealogie omvat 29 personen in de 19e eeuw, in Duitsland.

De familie van Andreas Liere, geboren: 1661. De genealogie omvat 25 personen in de 17e eeuw in Duitsland.

De familie van Balzer Liere, geboren in 1517. De genealogie omvat 84 personen in de 16 en 17e eeuw, in Duitsland.

Diverse leden van de “Liere” familie zijn reeds in een vroeg stadium naar de USA geëmigreerd.