in zilver drie afgesneden zwarte lelies met deltavormige voet

Er zijn twee familiewapens bekend, die gedragen werden door geslachten met de naam van Lier.
Deze naam werd ook geschreven als Liere, Lière, Lyere en Lijere.
Een van de bronnen waarin deze familiewapens gevonden kunnen worden is het boek van:

Reinier van Heemskerck, Waapen boeck van adelijke en aanzienlijke familien in de 17 provintien van de Nederlanden. Alle uit de waapens en grafzarken en cachetten bijeen versamelt en op het alphabet gesteld. (Blz 115)

Volgens de website van "Centraal Bureau voor Genealogie" zijn er nog meerdere wapendragers: Barbara Willemsdr. van Liere + 1537, Fredrik van Lijere (heer van Soetermeer) + 1692, Willem van Lier, heer van Oosterwijk + 1642, Baron Willem van Liere (heer van beijde Katwijken, 't Zant, Karnis, drost van Breda), Willem van Lier (heer van Oosterwijck) + 16 september 1658, Willem van Lier (ambassadeur te Venetie en Frankrijk, gehuwd met Maria van Leefdael), Baron Willem van Liere (heer van beijde Catwijke te Zand) + 1 november 1735 .

In de 16e eeuw vormden de beide Katwijken, zoals wij die nu kennen, samen een heerlijkheid. Een heerlijkheid vormde in de middeleeuwen een tot het vermogen van een persoon behorend overheidsgezag, waar die persoon het vruchtgebruik van had. De heerlijkheid Katwijk was eeuwen lang in het bezit geweest van de familie van Wassenaer, die tevens het burggraafschap van Leiden bezat. In het midden van de 16e eeuw echter was deze familie in mannelijke lijn geheel uitgestorven, waarna de heerlijkheid door huwelijk overging naar de familie de Ligne.

Deze familie was zeer Spaans gezind, waardoor later de heerlijkheid onder bewind kwam te staan van stadhouder Prins Frederik Hendrik. Deze schonk in 1644 de heerlijkheid aan de bank van lening, en na de vrede van Munster, in 1654 verkocht men de heerlijkheid aan Willem van Liere, Heer van Oosterwijk bij Leerdam.
In de tijd van de Republiek (1648 - 1795) viel Katwijk nog steeds onder de Heren van Katwijk, maar deze lieten het dagelijks bestuur feitelijk over aan de schout.
Willem kwam te overlijden in 1654. Hij werd begraven in de gereformeerde kerk van Katwijk. Zijn vrouw gaf aan Rombout Verhulst de opdracht om een praalgraf te vervaardigen. Dit graf kwam in 1663 gereed. Het monument toont een tombe met daarop de liggende figuren van Willem van Lyere en Maria van Reygersberg; de man in wapenrusting en reeds overleden, de vrouw half opgericht. Ook Willems vrouw, Maria van Reygersbergh die 20 jaar later overleed werd in de grafkelder bijgezet. In 1787 werd de overleden jonker Willem Lodewijk baron van Wassenaar in de grafkelder bijgezet.

In een gedicht, geschreven ter herdenking staat:

van Wassenaer werd begraven waar Reygersberg nog zit te schreyen,

by haer gemael, te vroegh ontlyft,

wyl zy tot marmer ligt, verstyft


Bovenstaande is één versie van het verhaal over de afkomst van de naam. Een andere variant zou kunnen zijn dat we als familie afstammen van een ouderpaar wat rond 1300 is verhuist van het Vlaamse achterland naar Zeeland. Waarschijnlijk is dan de naam afgeleid van een water of riviertje ergens in Vlaanderen. In Antwerpen is een burgemeester geweest met de naam Guillaume van Liere(een Franse benaming voor Willem van Liere) Ook de naam "Van Liere" wordt ook wel eens op z'n Frans geschreven als "Van Lière". Het is dus heel aannemelijk dat onze naam afkomstig is uit een Franstalig gebied. Andere schrijfwijzen zijn: Lyere, van Lijere, van Lyre, van Lyer, Lyraeus, Lyreus of van Lier.

Zoals bij veel namen met een "van" en een plaatsnaam het geval is, betekent "van Liere" afkomstig uit Lier. Net als Van Cadzand en Van Kruiningen.
Is hier Lier bij Antwerpen dan bedoeld? Volgens kenners van de familiegeschiedenis van Van Liere wel. Het zou goed kunnen, hoewel de plaatsnaam meer voorkomt. De verspreiding is bovendien interessant. In het Antwerpse vind je uitsluitend Van Lier, zonder "e", bij bijna vijfhonderd families. In Vlaanderen wonen nog geen veertig families Van Liere, met name huizen ze in de streek van Brugge en Gent. Buiten Zeeland komen de Van Lieres niet veel voor. De kern van de ruim driehonderd Van Liere-families ligt op de Bevelanden. In overig Nederland vind je doorgaans Van Lier, meer dan duizend families.
Het Vlaamse Lier heet in de 12e eeuw Lyra. Het zou het middeleeuwse woord lier zijn, wat zou slaan op "opwelvend land". Anderen zien er het woord "leem" of "modder" in en denken aan "slier". Voor het Zuid-Hollandse "De Lier" is gedacht aan een nu verdwenen waterloop de "Lier" die "het heldere water"zou betekenen.

Zo hier en daar zijn er straten genoemd naar een Van Liere:

Burgemeester van Lierestraat te Oudelande

Van Lierestraat te Katwijk

 

Van Liere is een veel voorkomende familienaam in Zeeland en daarbuien. Reeds in 1511 was Jacob Jacobsz. Van Lier burgemeester van Tholen. In Kapelle testeerde in 1649 Jhr. Willem van Lier. Raad van Admiraliteit te Amsterdam. In 1630 werd te Borssele Heyndrick van Lier geboren. In 1729 woonde te Nieuwerkerk op Duiveland Eva de Visschers, weduwe van Jacobus van Liere.
Vele Zuid-Bevelandse van Liere’s stammen af van Simon van Liere, die tenminste 3 zoons gehad schijnt te hebben, nl. Abraham Simonsz van Liere, schout van Kloetinge, Job Simonsz van Liere en Cornelis Simonsz van Liere. Job Simonsz had een zoon Simon Jobs. van Liere, die in 1688 weduwnaar was van Maeycken Anthonis Huysen en zelf overleed rond 1706. Zijn stam zette zich voort met zijn zoon Cornelis, geboren te Heinkenszand en gehuwd te ’s-Heer Arendskerke in 1724 met Printjen Jans Suydwegt en Job, geboren te Heinkenszand en in 1722 gehuwd te ’s-Gravenpolder met Jacomijntje Frans.
In Kapelle leefde een Cornelis van Liere. Zijn vrouw Janneken Blaesd. testeerde te Kapelle in 1651. Een zoon Cornelis Cornelisz. van Liere was gehuwd met Elisabeth Janse de Swaef. Uit dit huwelijk werden te Kapelle tussen 1653 en 1668 5 kinderen gedoopt.
Tot slot vermelden we hier nog Pieter Cornelisz. van Liere, die gehuwd was met Pieternella Jacobs en in 1676 te Hoedekenskerke hertrouwde met Maetje Cornelisse, weduwe van Macharis Macharisse. Hij had een zoon Jacob Pietersz van Liere, die in 1688 te ’s-Gravenpolder trouwde met Jacobmijntje Dabbouts. Uit dit huwelijk werden een zoon Pieter (1689) en een zoon Jan (1692) geboren.

Verspreiding van de naam Van Liere volgens de volkstelling van 1947