Parenteel van Willem van Liere

I Willem van Liere.
Notitie bij Willem: Het geslacht van Liere, waaruit ook weer de van Immerseels afstammen, komt waarschijnlijk voort uit het geslacht der graven van Aarschot.

Willem bezat het "Hof van Lier"en de tienden van heel het kwartier, dat bekend was onder de naam van "De Bijvang van Lier". Dit besloeg de dorpen Kessel, Bevel, Nijlen, Emblem en Gestel

Titel:
vanaf 1160     Officier van de hertog Jan van Brabant    

Kind van Willem uit onbekende relatie:
1 Willem van Liere. Volgt II.

II Willem van Liere, zoon van Willem van Liere.
Titels:
1209     Officier van de hertog Jan van Brabant    
1212     Officier van de hertog Jan van Brabant    

Kinderen van Willem uit onbekende relatie:
1 Arnold van Liere. Volgt III.
2 Willem van Liere.
Titel:
vanaf 1220     ridder    

III Arnold van Liere, zoon van Willem van Liere. Arnold is de biologische vader van kinderen van NN.

Kinderen van Arnold en NN:
1 Agnes van Liere. Volgt IV-a.
2 Arnold van Liere.
3 Jan van Liere. Volgt IV-b.

IV-a Agnes van Liere, dochter van Arnold van Liere en NN.
Titel:
    Vrouwe van Anderstad    
Agnes trouwde in 1295 met Nicolaas van Doerne.

IV-b Jan van Liere, zoon van Arnold van Liere en NN. Jan is overleden in 1289.
Notitie bij Jan: 1277: Jan verkrijgt Wommelghem.
1288: Jan vecht mee in de slag bij Woeringen met Nicolaas van Doerne
1291: Jan verkrijgt het recht op Schijn
Jan I, hertog van Brabant (1267-1294), begiftigde Johan de Lyra, zoon van Arnold van Liere, met het dorp (land van) Wommelgem (toute la ville de Wommelgem), dit volgens een akte van 1277, no 5.

Titels:
    Heer van Liere    
vanaf 1267     ridder    
Jan trouwde met Ode van Issche. Zij is een dochter van Gerard van Issche en Ode Huigen van Nose.

Kinderen van Jan en Ode:
1 Godfried van Liere. Godfried is overleden in 1303.
Notitie bij overlijden van Godfried: Godfried bevond zich bij de Antwerpse troepen, die hertog Jan II te hulp gesneld waren bij de belegering van de stad Mechelen
2 Arnold van Liere. Volgt V.

V Arnold van Liere, zoon van Jan van Liere en Ode van Issche. Arnold is overleden in 1333. Hij is begraven te Lier, Belgie.
Notitie bij Arnold: Lid van het ridderschap van Brabant
Titels:
    Heer van Lyere, Immerseel, Meys, en Wommelghem    
    marktgraaf van Antwerpen    
Arnold trouwde met Margaretha van Bouchout. Zij trouwde voorheen met Hendrik Berthout. Zij trouwde voorheen met Karel van Aerschot en Riviere.

Kinderen van Arnold en Margaretha:
1 Catharina van Liere.
2 Jan van Liere. Volgt VI-a.
3 Arnold van Liere. Volgt VI-b.

VI-a Jan van Liere, zoon van Arnold van Liere en Margaretha van Bouchout. Jan is overleden in 1360. Hij is begraven te Lier, Belgie.
Notitie bij Jan: Lid van het ridderschap van Brabant
Kinderen van dit huwelijk krijgen de achternaam "van Immerseel", omdat ze eigenaar waren van het laathof "Immerseel"

Titels:
    Heer van Immerseel van Wommelghem    
    Eerste heer van laathof Immerseel    
Jan trouwde in Duffel met Catharina van Leefdael.
Titel:
    Vrouwe van "Ter Elst" onder Duffel    

Kinderen van Jan en Catharina:
1 Godfried van Immerseel. Volgt VII-b.
2 Wouter van Immerseel.
3 Aleyde van Immerseel. Volgt VII-c.
4 Karel van Immerseel. Volgt VII-a.

VII-a Karel van Immerseel, zoon van Jan van Liere en Catharina van Leefdael. Karel is overleden in 1396.
Titel:
    marktgraaf vam Antwerpen    
Karel trouwde met Margaretha van Meldert. Zij is een dochter van Jan van Meldert en Margaretha van der Borch.

VII-b Godfried van Immerseel, zoon van Jan van Liere en Catharina van Leefdael.
Titel:
    Tweede heer van laathof Immerseel    
Godfried:
(1) trouwde in 1343 met Maria van Crainhem. Zij is een dochter van Leo van Crainhem.
(2) trouwde met Beatrix van Duffel.
(3) trouwde met Amelberga Weyts.

Kinderen van Godfried en Maria:
1 Jan van Immerseel. Volgt VIII-f.
2 Arnoud van Immerseel. Volgt VIII-h.
3 Elisabeth van Immerseel. Volgt VIII-c.
4 Margaretha van Immerseel. Volgt VIII-d.
5 Daniel van Immerseel. Daniel is overleden vóór 1389.
6 NN van Immerseel. Volgt VIII-e.
Kinderen van Godfried en Beatrix:
1 Catharina van Immerseel. Volgt VIII-a.
2 Wouter van Immerseel.
3 Agnes van Immerseel. Volgt VIII-b.
4 Beatrix van Immerseel.
Beroep:
    kloosterlinge    
5 Margaretha van Immerseel.
Beroep:
    kloosterlinge    
6 Hendrick van Immerseel. Volgt VIII-g.

VIII-a Catharina van Immerseel, dochter van Godfried van Immerseel en Beatrix van Duffel. Catharina trouwde met Hendrik van Mechelen. Hij is een zoon van Floris van Mechelen en Catharina van Redingen.

VIII-b Agnes van Immerseel, dochter van Godfried van Immerseel en Beatrix van Duffel. Agnes trouwde met Pieter van Wechelen.

VIII-c Elisabeth van Immerseel, dochter van Godfried van Immerseel en Maria van Crainhem. Elisabeth:
(1) trouwde met Wouter van Sompeke. Hij is een zoon van NN van Sompeke.
(2) trouwde met Joos van Lelle. Hij is een zoon van Olivier van Coelen.

VIII-d Margaretha van Immerseel, dochter van Godfried van Immerseel en Maria van Crainhem. Margaretha trouwde met Geerard van Koekelberg.
Titel:
    ridder    

VIII-e NN van Immerseel, dochter van Godfried van Immerseel en Maria van Crainhem. NN trouwde met Jan de Pape.
Titel:
    Schepen van Antwerpen    

VIII-f Jan van Immerseel, zoon van Godfried van Immerseel en Maria van Crainhem. Jan is overleden vóór 1389.
Titels:
    ridder    
    markgraaf van het land van Rijen    
    schout    
    Derde heer van laathof Immerseel    
Jan:
(1) trouwde met Aleyde de Cock. Zij trouwde voorheen met Geerard van Cuyck.
(2) trouwde met Maria van Muyzen.

Kind van Jan en Aleyde:
1 Catharina van Immerseel. Volgt IX-a.
Kind van Jan en Maria:
1 Geerard van Immerseel. Volgt IX-b.

IX-a Catharina van Immerseel, dochter van Jan van Immerseel en Aleyde de Cock.
Titel:
    Vierde heer van laathof Immerseel    
Catharina trouwde met Wijnand van Rode.

IX-b Geerard van Immerseel, zoon van Jan van Immerseel en Maria van Muyzen. Geerard trouwde met Joanna van Brecht.

VIII-g Hendrick van Immerseel, zoon van Godfried van Immerseel en Beatrix van Duffel. Hendrick is overleden in 1420 in Mechelen.
Titels:
    ridder    
    Heer van Iteghem en Meysse    
Hendrick:
(1) trouwde met Catharina de Belleghem.
(2) trouwde met Marquarite de Wesele. Zij is een dochter van NN van Sompeke. Zij trouwde later na 1420 met Wouter Bau.

Kinderen van Hendrick en Marquarite:
1 Hendrick van Immerseel. Volgt IX-c.
2 Arnoud van Immerseel.
3 Wouter van Immerseel.
4 Jan van Immerseel.
5 Catharina van Immerseel. Volgt IX-d.

IX-c Hendrick van Immerseel, zoon van Hendrick van Immerseel en Marquarite de Wesele. Hendrick trouwde in 1444 met Hedwige van Berchem. Zij is een dochter van Jan van Berchem en Theodora de Cock van Bruechen.

Kinderen van Hendrick en Hedwige:
1 Jan van Immerseel. Volgt X-a.
2 Karel van Immerseel. Volgt X-b.
3 Thierrette van Immerseel. Volgt X-c.
4 Hendrik van Immerseel.
Titel:
    Schout van Lier    

X-a Jan van Immerseel, zoon van Hendrick van Immerseel en Hedwige van Berchem.
Notitie bij Jan: Wordt genoemde op 17-2-1503
Titels:
    Heer van Immerseel    
    Heer van Iteghem    
    Borchgrave van Aelst    
    marktgraaf van Antwerpen    
    ridder    
Jan trouwde met Josine Tollins. Zij is een dochter van Jan Tollins en Elisabeth Sloefs.
Notitie bij Josine: Wordt genoemde op 20-12-1503
Titels:
    Vicomtesse d´Aelst    
    Vrouwe van Baudries en van Eechoute    

Kinderen van Jan en Josine:
1 Jan van Immerseel. Volgt XI-a.
2 Henriëtte van Immerseel. Volgt XI-b.
3 Adriana van Immerseel. Volgt XI-c.
4 Elisabeth van Immerseel.
Notitie bij Elisabeth: Geestelijke te Maubeuge
5 Guillaume van Immerseel. Volgt XI-d.
6 Charles van Immerseel. Volgt XI-e.
7 Margaretha van Immerseel.
Notitie bij Margaretha: Geestelijke te Amsterdam

XI-a Jan van Immerseel, zoon van Jan van Immerseel en Josine Tollins.
Titel:
    Negende heer van het laathof Immerseel    
Jan trouwde met Marie de Lannoy.

Kinderen van Jan en Marie:
1 Claudina van Immerseel.
Beroep:
    kanunikersse te Bergen    
2 Philoppote van Immerseel.
Beroep:
    kanunikersse te Nijvel    
3 Willem van Immerseel. Willem is overleden vóór 1528.
4 Frans van Immerseel. Volgt XII-a.
5 Karel van Immerseel. Karel is overleden in 1548.
Titel:
    Elfde heer van het laathof Immerseel    
6 Filip van Immerseel. Volgt XII-b.
7 Philiberte van Immerseel. Volgt XII-c.

XII-a Frans van Immerseel, zoon van Jan van Immerseel en Marie de Lannoy. Frans is overleden in 1533.
Titel:
    Tiende heer van het laathof Immerseel    
Frans trouwde met Margaretha Mengersrewt. Zij is een dochter van Judocus Mengersrewt en Margaretha van Winnezeele.

XII-b Filip van Immerseel, zoon van Jan van Immerseel en Marie de Lannoy. Filip is overleden omstreeks 1552.
Titel:
    Twaalfde heer van het laathof Immerseel    
Filip trouwde op dinsdag 21 juli 1545 in Brussel met Maria van den Dale. Zij is een dochter van Engelbert van den Dale.

Kinderen van Filip en Maria:
1 Engelbert van Immerseel. Volgt XIII-a.
2 Maria van Immerseel. Volgt XIII-b.

XIII-a Engelbert van Immerseel, zoon van Filip van Immerseel en Maria van den Dale.
Beroep:
    Dertiende heer van het laathof Immerseel    
Engelbert:
(1) trouwde in 1571 met Josina van Grevenbroeck. Zij is een dochter van Floris van Grevenbroeck en Cornelia van Herff. Josina is overleden vóór 1620.
(2) trouwde met Maria van Berlo. Maria is overleden op maandag 26 maart 1601.

Kinderen van Engelbert en Josina:
1 Dierik van Immerseel, geboren op donderdag 6 november 1572 in Antwerpen. Volgt XIV-a.
2 Philiberte van Immerseel. Volgt XIV-b.

XIV-a Dierik van Immerseel is geboren op donderdag 6 november 1572 in Antwerpen, zoon van Engelbert van Immerseel en Josina van Grevenbroeck. Dierik is overleden op dinsdag 13 april 1610, 37 jaar oud.
Titel:
    Veertiende heer van het laathof Immerseel    
Dierik trouwde, 27 jaar oud, in 1599 met Maria van Renesse. Zij is een dochter van Willem van Renesse en Anna de Rubempré.

Kinderen van Dierik en Maria:
1 Maria van Immerseel. Volgt XV-b.
2 Anna Philiberte van Immerseel. Volgt XV-c.
3 Maria Philiberte van Immerseel.
4 Frederik van Immerseel.
Titel:
    Zestiende heer van het laathof Immerseel    
5 Engelbert van Immerseel. Volgt XV-a.

XV-a Engelbert van Immerseel, zoon van Dierik van Immerseel en Maria van Renesse. Engelbert is overleden op donderdag 26 september 1652.
Titel:
    Vijftiende heer van het laathof Immerseel    
Engelbert trouwde met Helena van Montmorency Robecq. Zij is een dochter van Jan van Montmorency Robecq en Magdalena van Lens. Helena is overleden op maandag 13 juli 1648.

Kinderen van Engelbert en Helena:
1 Isabella Maria van Immerseel.
2 Maria Philiberte van Immerseel.
Beroep:
    karmelietes    
3 Joanna Ursula van Immerseel. Volgt XVI-b.
4 Ignatius van Immerseel.
Beroep:
    jezuit    
5 Balthazar Eugenius van Immerseel. Balthazar is overleden vóór 1672.
6 Theodoor van Immerseel, geboren omstreeks 1633. Theodoor is overleden op maandag 23 maart 1654, ongeveer 21 jaar oud.
Titel:
    Zeventiende heer van het laathof Immerseel    
7 Thomas Ignatius van Immerseel, geboren in 1635. Volgt XVI-a.

XVI-a Thomas Ignatius van Immerseel is geboren in 1635, zoon van Engelbert van Immerseel en Helena van Montmorency Robecq. Thomas is overleden op zondag 16 augustus 1676, 41 jaar oud.
Titel:
    Achttiende heer van het laathof Immerseel    
Thomas trouwde, 25 jaar oud, in 1660 met Magdalena t´Serclaes van Tilly. Zij is een dochter van Jan Werner t´Serclaes van Tilly en Maria Francisca van Montmorency Robecq. Magdalena is overleden op woensdag 1 mei 1686.

Kinderen van Thomas en Magdalena:
1 Eugenius van Immerseel. Eugenius is overleden in 1716.
Titels:
    Veldmaarschalk    
    Gouverneur    
2 Ferdinand Albert Hyacinte van Immerseel. Hij is gedoopt op dinsdag 3 maart 1671 in Brussel, Sint-Goedele. Ferdinand is overleden in 1696, 25 jaar oud.
Titel:
    Negentiende heer van het laathof Immerseel    
3 Filip Franciscus van Immerseel. Hij is gedoopt op woensdag 6 juli 1672 in Brussel, Sint-Goedele.
Titel:
    Twintigste heer van het laathof Immerseel    
4 Maria Josephina van Immerseel. Zij is gedoopt op maandag 15 mei 1673 in Brussel, Sint-Goedele.
5 Karel van Immerseel. Hij is gedoopt op zondag 29 juli 1674 in Brussel, Sint-Goedele. Karel is overleden op dinsdag 11 juli 1741 in Loon-op-Zand, 66 jaar oud.
Titel:
    Eenentwintigste heer van het laathof Immerseel    

XVI-b Joanna Ursula van Immerseel, dochter van Engelbert van Immerseel en Helena van Montmorency Robecq. Joanna trouwde met Antonius Ignatius t´Serclaes van Tilly. Hij is een zoon van Jan Werner t´Serclaes van Tilly en Maria Francisca van Montmorency Robecq.
Titel:
    graaf    

XV-b Maria van Immerseel, dochter van Dierik van Immerseel en Maria van Renesse. Maria trouwde met Theodoor van Bronckhorst Battenburg.

Kind van Maria en Theodoor:
1 Maria van Bronckhorst Battenburg. Volgt XVI-c.

XVI-c Maria van Bronckhorst Battenburg, dochter van Theodoor van Bronckhorst Battenburg en Maria van Immerseel. Maria trouwde met Leopold Filip Karel van Salm Salm.
Titel:
    Prins    

Kinderen van Maria en Leopold:
1 Maria Christina van Salm Salm, geboren op woensdag 22 december 1655. Maria is overleden op zondag 17 december 1747 in Aken, 91 jaar oud.
Titels:
    Prinses    
    gravin van Bokhoven    
2 Karel Theodoor Otto van Salm Salm. Volgt XVII-a.
3 Gaston Filip Christiaan van Salm Salm.
4 Ludovicus Liberius van Salm Salm.
5 Fransicus van Salm Salm.
6 Dorothea Maria van Salm Salm.
7 Christiana Ludovica van Salm Salm.

XVII-a Karel Theodoor Otto van Salm Salm, zoon van Leopold Filip Karel van Salm Salm en Maria van Bronckhorst Battenburg. Karel:
(1) trouwde met Godefrida van Gatelin.
(2) trouwde met Ludovica Maria van Beyeren.

Kind van Karel en Godefrida:
1 Maria Godefrida Dorothea Christina van Salm Salm. Volgt XVIII-a.
Kinderen van Karel en Ludovica:
1 Ludovica Appolonia van Salm Salm, geboren in 1677. Ludovica is overleden in 1678, 1 jaar oud.
2 Ludovica van Salm Salm.
3 NN van Salm Salm. NN is overleden in 1673.
4 Ludovicus Otto van Salm Salm. Volgt XVIII-b.
5 NN van Salm Salm.
6 Eleonora Christina Elisabeth van Salm Salm. Volgt XVIII-c.

XVIII-a Maria Godefrida Dorothea Christina van Salm Salm, zoon van Karel Theodoor Otto van Salm Salm en Godefrida van Gatelin. Maria trouwde met Leopold Ignatius van Dietrichstein.
Titel:
    Prins    

XVIII-b Ludovicus Otto van Salm Salm, zoon van Karel Theodoor Otto van Salm Salm en Ludovica Maria van Beyeren.
Titel:
    Prins    
Ludovicus trouwde met Albertina van Nassau Hadamar.

Kinderen van Ludovicus en Albertina:
1 Dorothea Franciscus Agnes van Salm Salm. Volgt XIX-a.
2 Elisabeth Alexandrina van Salm Salm. Volgt XIX-b.
3 Christina Anna Ludovica van Salm Salm. Volgt XIX-c.

XIX-a Dorothea Franciscus Agnes van Salm Salm, dochter van Ludovicus Otto van Salm Salm en Albertina van Nassau Hadamar.
Titel:
    Prinses    
Dorothea trouwde met Nicolaas Leopold van Salm Salm.
Titel:
    graaf    

Kind van Dorothea en Nicolaas:
1 Ludovicus Karel Otto van Salm Salm. Volgt XX-a.

XX-a Ludovicus Karel Otto van Salm Salm, zoon van Nicolaas Leopold van Salm Salm en Dorothea Franciscus Agnes van Salm Salm.
Titels:
    Tweeentwintigste heer van het laathof Immerseel    
    erfprins    
Ludovicus trouwde met Maria van Horion.

XIX-b Elisabeth Alexandrina van Salm Salm, dochter van Ludovicus Otto van Salm Salm en Albertina van Nassau Hadamar.
Titel:
    Prinses    
Elisabeth trouwde met Claude Lamoral II van Ligne.
Titel:
    Prins    

Kinderen van Elisabeth en Claude:
1 Ludovica Maria Christina van Ligne, geboren in 1728.
2 Maria Theresia van Ligne, geboren in 1730.

XIX-c Christina Anna Ludovica van Salm Salm, dochter van Ludovicus Otto van Salm Salm en Albertina van Nassau Hadamar.
Titel:
    Prinses    
Christina:
(1) trouwde met Joseph van Hesse Rothenburg.
(2) trouwde met Nicolaas Leopold van Salm.

Kinderen van Christina en Joseph:
1 Anna Victoria Maria Christina van Hesse Rothenburg. Volgt XX-b.
2 Ernest Nicolaas Leopold van Hesse Rothenburg.
Titel:
    Landgraaf    
3 Maria Ludovica Eleonora van Hesse Rothenburg. Volgt XX-c.

XX-b Anna Victoria Maria Christina van Hesse Rothenburg, dochter van Joseph van Hesse Rothenburg en Christina Anna Ludovica van Salm Salm. Anna trouwde met Karel van Rohan Rohan.
Titel:
    Hertog    

XX-c Maria Ludovica Eleonora van Hesse Rothenburg, dochter van Joseph van Hesse Rothenburg en Christina Anna Ludovica van Salm Salm. Maria trouwde met Maximiliaan Ferdinand Ernest van Salm Salm.
Titel:
    erfprins    

XVIII-c Eleonora Christina Elisabeth van Salm Salm, dochter van Karel Theodoor Otto van Salm Salm en Ludovica Maria van Beyeren. Eleonora is overleden in 1737. Eleonora trouwde met Conrad Albert Karel van Ursel.
Titel:
    Hertog    

XV-c Anna Philiberte van Immerseel, dochter van Dierik van Immerseel en Maria van Renesse. Anna trouwde in 1626 met Karel van Bryas. Hij is een zoon van Jacob van Bryas en Adriana de Nedonckel.

Kinderen van Anna en Karel:
1 Engelbert van Bryas. Volgt XVI-d.
2 Joseph Theodoor van Bryas.
Beroep:
    Aartsbisschop van Kamerijk    
3 Anna Adriana van Bryas.
Beroep:
    karmelietes    
4 Helena van Bryas.
Beroep:
    kanunikersse    

XVI-d Engelbert van Bryas, zoon van Karel van Bryas en Anna Philiberte van Immerseel. Engelbert trouwde met Isabella d´Argenteau d´Esneux.

Kinderen van Engelbert en Isabella:
1 Engelbert Frederik Ferdinand van Bryas. Volgt XVII-b.
2 Maria Catharina van Bryas. Volgt XVII-c.
3 Clara Honorina van Bryas. Volgt XVII-d.
4 Anna Isabella van Bryas.
Beroep:
    kanunikersse    

XVII-b Engelbert Frederik Ferdinand van Bryas, zoon van Engelbert van Bryas en Isabella d´Argenteau d´Esneux. Engelbert trouwde met Wilhelmina van Merode Groesbeek.
Titel:
    gravin    

Kind van Engelbert en Wilhelmina:
1 Engelbert Frederik Ferdinand van Bryas. Volgt XVIII-d.

XVIII-d Engelbert Frederik Ferdinand van Bryas, zoon van Engelbert Frederik Ferdinand van Bryas en Wilhelmina van Merode Groesbeek. Engelbert trouwde met Maria Fransisca van Hamal.
Titel:
    gravin    

XVII-c Maria Catharina van Bryas, dochter van Engelbert van Bryas en Isabella d´Argenteau d´Esneux. Maria trouwde met Rasse Frans van Gaver.
Titel:
    Prins    

Kinderen van Maria en Rasse:
1 Florentina van Gaver.
2 Emmanuel Joseph van Gaver. Volgt XVIII-e.

XVIII-e Emmanuel Joseph van Gaver, zoon van Rasse Frans van Gaver en Maria Catharina van Bryas.
Titels:
    Prins    
    Drieentwintigste heer van het laathof Immerseel    
Emmanuel trouwde met Ludovica van Waha.

XVII-d Clara Honorina van Bryas, dochter van Engelbert van Bryas en Isabella d´Argenteau d´Esneux. Clara trouwde met Filip Jan d´Anneux.

Kinderen van Clara en Filip:
1 Leopold Albert Joseph d´Anneux.
2 Fransicsus d´Anneux d´Immerseel.

XIV-b Philiberte van Immerseel, dochter van Engelbert van Immerseel en Josina van Grevenbroeck. Philiberte trouwde met Walerau van Haeften.

XIII-b Maria van Immerseel, dochter van Filip van Immerseel en Maria van den Dale. Maria trouwde met Otto van Arkel.

XII-c Philiberte van Immerseel, dochter van Jan van Immerseel en Marie de Lannoy. Philiberte is overleden omstreeks 1603. Philiberte trouwde met Dierick van Grevenbroeck. Hij is een zoon van NN van Grevenbroeck en Maria van Haestrecht.

Kind van Philiberte en Dierick:
1 Floris van Grevenbroeck.

XI-b Henriëtte van Immerseel, dochter van Jan van Immerseel en Josine Tollins. Henriëtte trouwde met Pierre van Herbais.

XI-c Adriana van Immerseel, dochter van Jan van Immerseel en Josine Tollins. Adriana:
(1) trouwde met Arnold van der Werve. Arnold is geboren op vrijdag 2 oktober 1466. Arnold is overleden omstreeks 1532, ongeveer 66 jaar oud.
Beroep:
1532     Burgemeester van Antwerpen    
(2) trouwde met Nicolaas van der Meeren.

Kind van Adriana en Arnold:
1 Margriet van der Werve, geboren in Antwerpen. Margriet is overleden op dinsdag 10 juni 1597.

XI-d Guillaume van Immerseel, zoon van Jan van Immerseel en Josine Tollins. Guillaume trouwde met Marie Draeks.

XI-e Charles van Immerseel, zoon van Jan van Immerseel en Josine Tollins. Charles trouwde met Margaretha Scheyfve.

X-b Karel van Immerseel, zoon van Hendrick van Immerseel en Hedwige van Berchem.
Titel:
    ridder    
Karel trouwde met Joanna van der List.

X-c Thierrette van Immerseel, dochter van Hendrick van Immerseel en Hedwige van Berchem. Thierrette trouwde met Jan van Haeften.

IX-d Catharina van Immerseel, dochter van Hendrick van Immerseel en Marquarite de Wesele. Catharina begon een relatie met Arnoud van Berchem.

VIII-h Arnoud van Immerseel, zoon van Godfried van Immerseel en Maria van Crainhem. Arnoud is overleden in 1434. Hij is begraven te Wommelghem.
Titels:
    Burgemeester    
    ridder    
    Vijfde heer van laathof Immerseel    
Arnoud:
(1) trouwde op maandag 25 december 1389 in Antwerpen met Elisabeth van Kets. Zij is een dochter van Nicolaas van Kets. Elisabeth is overleden omstreeks 1420.
(2) trouwde met Catharina van Doerne. Zij is een dochter van NN van Sompeke. Catharina is overleden omstreeks 1436. Zij is begraven te Wommelghem.

Kind van Arnoud en Elisabeth:
1 Elisabeth van Immerseel. Volgt IX-e.
Kinderen van Arnoud en Catharina:
1 Jan van Immerseel.
2 Arnoud van Immerseel. Arnoud is overleden omstreeks 1450.
Titel:
    Zevende heer van laathof Immerseel    
3 Elisabeth van Immerseel, geboren omstreeks 1433 in Lier. Volgt IX-f.

IX-e Elisabeth van Immerseel, dochter van Arnoud van Immerseel en Elisabeth van Kets. Elisabeth is overleden in 1444.
Titel:
    Zesde heer van laathof Immerseel    
Elisabeth trouwde met Jan van Witthem.

IX-f Elisabeth van Immerseel is geboren omstreeks 1433 in Lier, dochter van Arnoud van Immerseel en Catharina van Doerne. Elisabeth is overleden op zondag 11 augustus 1510 in Mechelen, ongeveer 77 jaar oud. Zij is begraven te Mechelen.
Titel:
    Achtste heer van laathof Immerseel    
Elisabeth trouwde met Godevaard van Vilain. Godevaard is geboren omstreeks 1417, zoon van Jan van Vilain en Goedele Raes. Godevaard is overleden op zaterdag 28 februari 1483, ongeveer 66 jaar oud. Hij is begraven te Mechelen.
Titel:
    ridder    

VII-c Aleyde van Immerseel, dochter van Jan van Liere en Catharina van Leefdael. Aleyde trouwde met Gisbertus van Doerne.
Notitie bij het huwelijk van Aleyde en Gisbertus: Alias van Sompeke

VI-b Arnold van Liere, zoon van Arnold van Liere en Margaretha van Bouchout. Arnold is overleden na 1363.
Titel:
    ridder    
Arnold trouwde met Elisabeth Jan de Beer.

Kind van Arnold en Elisabeth:
1 Jan van Liere. Volgt VII-d.

VII-d Jan van Liere, zoon van Arnold van Liere en Elisabeth Jan de Beer. Jan is overleden op zondag 22 augustus 1371 in Baesweiler.
Notitie bij Jan: Jan bezat kasteel te Casterlee: Hof van Loe
Titels:
    Heer van Woldesele    
vanaf 1370     Heer (Bij de koop van Norderwijck)    
Jan trouwde met Ida van Raenst. Zij is een dochter van Johan van Raenst en Catharina Claasdr van Wijneghem. Ida is overleden in 1411.
Titel:
    Vrouwe van Raenst, Berghem en Doggerhout    

Kind van Jan en Ida:
1 Wouter van Liere. Volgt VIII-i.

VIII-i Wouter van Liere, zoon van Jan van Liere en Ida van Raenst. Wouter is overleden vóór 1409.
Notitie bij Wouter: Ook wel genoteerd als Waltheer/Wauthier van Lyere
Titels:
    Heer van Norderwijck (Wouter was beleend met goed Ter Loe en goederen onder Casterle en was gegoed met Vorselaar en Beerse)    
vanaf 1395     ridder    
Wouter trouwde met Elisabeth (Lijsbet) van Renesse. Zij is een dochter van Hendrik van Renesse.
Notitie bij Lijsbet: Ook wel genoteerd als Isabeau de Renesse

Kind van Wouter en Lijsbet:
1 Jan van Liere. Volgt IX-g.

IX-g Jan van Liere, zoon van Wouter van Liere en Elisabeth (Lijsbet) van Renesse. Jan is overleden vóór zondag 18 oktober 1455.
Notitie bij Jan: Jan bezat kasteel Ter Loe en had heerlijke rechten van Vorselaar en Beerse
Titel:
    Heer van Norderwijck en Berghem    
Onbekend:
    Bouwheer kasteel Hof van Lyere    
vanaf 1428     Eigenaar van versterking    
Jan trouwde vóór vrijdag 10 juni 1428 in Belgie met Margaretha Blondel. Zij is een dochter van Willem Blondel en Isabella van Combroune. Margaretha is overleden na 1462.
Notitie bij Margaretha: Ook wel vermeld als Margaretha de Joigny

Kinderen van Jan en Margaretha:
1 Anthonis van Liere. Volgt X-d.
2 Hector van Liere. Volgt X-e.

X-d Anthonis van Liere, zoon van Jan van Liere en Margaretha Blondel. Anthonis is overleden vóór zondag 13 juni 1489.
Titels:
    Heer van Santhoven en Woldensele    
vanaf 1469     ridder    
van 1472 tot 1473     Schout van Santhoven    
Anthonis trouwde vóór april 1460 met Barbara Coelgenesse. Zij is een dochter van Jan Coelgenesse en Cecile van Riethoven. Barbara is overleden na 1497.
Notitie bij Barbara: Ook wel genoteerd als Barbara Coelgeenenssone

Kinderen van Anthonis en Barbara:
1 Jan van Liere.
2 Willem van Liere.
3 Adriana van Liere.
4 Arnold van Liere. Volgt XI-f.
5 Nicolaas van Liere, geboren omstreeks 1484. Volgt XI-g.

XI-f Arnold van Liere, zoon van Anthonis van Liere en Barbara Coelgenesse. Arnold is overleden in 1529 (oorzaak: overleden aan een pestepidemie).
Functie:
van 1500 tot 1529     Schepen en Burgemeester van Antwerpen   [bron: http://www.gva.be/dossiers/-b/burgemeesters/lijst3.asp]
Titels:
    Heer van Zandhoven en Woldesele    
    deken van de gilde van Sint Lucas    
Wetenswaardig:
    liet in de stad Antwerpen de Prinsstraat, Hoboken- en Lange Sint-Annastraten en de Ossenmarkt aanleggen    
1503     Burgemeester Arnold van Liere bouwt in de actuele Ambtmanstraat een ruime woning ´de Groote Lely´, (nu ongeveer nrs. 6 tot 14, gronden inbegrepen), die vanaf 1517 bewoond zal worden door Willem van Halmale, ridder en amman van Antwerpen in 1550 en volgende jaren. De straat was door de magistraat geopend in 1502.   [bron: vdw-1977, p. 83]; [gvc-gids_1985, p. 282]
1516     bouwheer stadspaleis Hof van Liere in Antwerpen    
Arnold:
(1) trouwde met Mathilde Draeck.
(2) trouwde met Clara de Molenare.

Kind van Arnold en Mathilde:
1 Arnold van Liere. Volgt XII-d.

XII-d Arnold van Liere, zoon van Arnold van Liere en Mathilde Draeck. Arnold is overleden omstreeks 1560.
Notitie bij Arnold: Arnold (Aert) van Liere ligt begraven in merkwaardige grafzerk in St. Amalbergakerk in Zandhoven. Deze zerk heeft het volgende opschrift:
"Hier leyt begraven Aert van Liere, die men heet van Immerseele, heer van Wommelghem van den Ameyen en in Iteghem, sterft MCCCCL"

Arnold trouwde met Cunera van Meerderweert.

Kinderen van Arnold en Cunera:
1 Jan van Liere.
Notitie bij Jan: waarschijnlijk is dat de familie van Jan van Lyere de tak die anno 1585 naar de Noordelijke Nederlanden is uitgeweken
Wetenswaardig:
1530     eigenaar Hof van Lyere    
1587     maakt familiebezit over aan zuster Adriana van Lyere    
2 Margaretha van Liere. Volgt XIII-c.
3 Adriana van Liere. Volgt XIII-d.

XIII-c Margaretha van Liere, dochter van Arnold van Liere en Cunera van Meerderweert. Margaretha trouwde met Albrecht Dachverlies. Hij is een zoon van Joris Dachverlies.

XIII-d Adriana van Liere, dochter van Arnold van Liere en Cunera van Meerderweert. Adriana is overleden in 1623.
Wetenswaardig:
1587     Erft kasteel Hof van Lyere    
Adriana trouwde met Willem van der Rijt.

Kind van Adriana en Willem:
1 Margaretha van der Rijt. Volgt XIV-c.

XIV-c Margaretha van der Rijt, dochter van Willem van der Rijt en Adriana van Liere.
Wetenswaardig:
1625     Erft kasteel Hof van Lyere    
Margaretha trouwde met Maximiliaan ´t Seraerts.
Titel:
    ridder    

Kind van Margaretha en Maximiliaan:
1 Maria-Josepha ´t Seraerts. Volgt XV-d.

XV-d Maria-Josepha ´t Seraerts, dochter van Maximiliaan ´t Seraerts en Margaretha van der Rijt.
Wetenswaardig:
1699     Erft kasteel Hof van Lyere    
Maria-Josepha trouwde met Jan van Halmale.
Titel:
    graaf    

Kind van Maria-Josepha en Jan:
1 Amatus-Ludovicus van Halmale de Liere. Volgt XVI-e.

XVI-e Amatus-Ludovicus van Halmale de Liere, zoon van Jan van Halmale en Maria-Josepha ´t Seraerts.
Titel:
    graaf    
Wetenswaardig:
1736     Erft kasteel Hof van Lyere    

Kind van Amatus-Ludovicus uit onbekende relatie:
1 Ferdinandus-Philippus van Halmale de Liere. Ferdinandus-Philippus is overleden in 1780 in Wenen.
Notitie bij Ferdinandus-Philippus: In 1780 is het ganse bezit van de graaf van Halmale door de familie Gilbert in eigendom verworven
Wetenswaardig:
1775     Erft kasteel Hof van Lyere    

XI-g Nicolaas van Liere is geboren omstreeks 1484, zoon van Anthonis van Liere en Barbara Coelgenesse. Nicolaas is overleden op dinsdag 23 mei 1531 in Berchem, Antwerpen, Belgie, ongeveer 47 jaar oud. Hij is begraven te Berchem, Antwerpen, Belgie.
Notitie bij Nicolaas: lid der Lieve Vrouwenbroederschap te Den Bosch
Titels:
    Lid der Lieve Vrouwenbroederschap te Den Bosch    
vanaf 1483     ridder    
vanaf 1510     Heer van Bergen op Zoom    
van 1512 tot 1513     Burgemeester van Bergen op Zoom    
vanaf 1518     Heer van Berchem (Door aankoop van dit land van zijn oom)    
van 1521 tot 1531     Kastelein of marktgraaf van Antwerpen    
Nicolaas trouwde, ongeveer 22 jaar oud, na 1506 met Geertruyd Noris, ongeveer 20 jaar oud. Geertruyd is geboren omstreeks 1486 in Berchem, Antwerpen, Belgie, dochter van Nicolaas Noris en Margaretha Swijnaerts. Geertruyd is overleden na 1555, ongeveer 69 jaar oud.

Kinderen van Nicolaas en Geertruyd:
1 Cornelis van Liere, geboren omstreeks 1507 in Antwerpen. Volgt XII-e.
2 Francina van Liere, geboren omstreeks 1510. Francina is overleden.
3 Geertruid van Liere, geboren omstreeks 1514 in Berchem, Antwerpen, Belgie. Volgt XII-f.
4 Margaretha van Liere, geboren omstreeks 1514. Volgt XII-g.

XII-e Cornelis van Liere is geboren omstreeks 1507 in Antwerpen, zoon van Nicolaas van Liere en Geertruyd Noris. Cornelis is overleden vóór woensdag 16 juli 1586, ongeveer 79 jaar oud.
Beroep:
    Raadslid van Straatsburg (1558, 1564 en 1571)    
Religie:
    aanhanger van anabaptist David Joris    
Titels:
van 1531 tot 1544     Heer van Berchem    
1536     Schepen van Antwerpen    
van 1540 tot 1542     Schepen van Antwerpen    
1544     Schepen van Antwerpen    
Cornelis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 1532 met Wibrecht van Berchem, ongeveer 21 jaar oud. Wibrecht is geboren omstreeks 1511 in Antwerpen, dochter van Jan van Berchem en Anna van Etten. Wibrecht is overleden vóór woensdag 16 juli 1586, ongeveer 75 jaar oud.

Kinderen van Cornelis en Wibrecht:
1 Maria van Liere. Maria is overleden vóór 1585.
2 Willem van Liere. Willem is overleden na woensdag 16 juli 1586.
3 Carel van Liere. Carel is overleden na woensdag 16 juli 1586.
4 Joachim van Liere. Joachim is overleden na woensdag 16 juli 1586.
5 Anna van Liere. Volgt XIII-e.
6 Adriana van Liere. Adriana is overleden na woensdag 16 juli 1586.
7 Clara van Liere. Clara is overleden na woensdag 16 juli 1586.
8 Maria van Liere, geboren omstreeks 1533 in Antwerpen. Volgt XIII-f.
9 Emmery van Liere, geboren in 1551 in Willemstad. Volgt XIII-g.

XIII-e Anna van Liere, dochter van Cornelis van Liere en Wibrecht van Berchem. Anna is overleden na woensdag 16 juli 1586. Anna trouwde met Hans van Bruijnze.

XIII-f Maria van Liere is geboren omstreeks 1533 in Antwerpen, dochter van Cornelis van Liere en Wibrecht van Berchem. Maria is overleden. Maria trouwde met Wolfert van Borsselen. Wolfert is geboren omstreeks 1528 in Kleverskerke. Wolfert is overleden. Hij begon later een relatie met Maria van Hondeghem. Hij begon later een relatie met Maria van de Werve. Hij trouwde later met Anna van Liere (geb. ±1545).

XIII-g Emmery van Liere is geboren in 1551 in Willemstad, zoon van Cornelis van Liere en Wibrecht van Berchem. Emmery is overleden op donderdag 6 december 1618 in Den Haag, 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Emmery: Overleden in zijn huis in de Nobelstraat de Den Haag
Notitie bij Emmery: Emmery studeerde aan enkele Franse universiteiten en was stalmeester en edelman van de prins van Oranje (1578-1582)
Hij was Heer van Moriensart 1576 - 1581, en Gouverneur van Willemstad, Noortdam en Klundert 1583-1618
Was een der 10 heren die zich het meest tegen de tiende penning verzette (Schotel).
Tijdens de Spaanse troebelen stond hij aan de zijde der Oranjes: werd door Willem I naar diens broer Jan gestuurd met wie Emmery correspondeerde.
Auteur van het pamflet "de Antidote" 1597, en in 1608 president van het militaire tribunaal.
Jonker Emmery van Liere testeerde op 16 jan. 1613; op 2 dec. 1618 voegde hij er een codicil aan toe; hij lag toen ziek te bed in zijn huis in de Nobel- straat in Den Haag.

Titel:
    Gouverneur van Willemstad    
Emmery:
(1) trouwde, 35 jaar oud, in 1586 met Maria de Smith, ongeveer 28 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1558 in Willemstad, dochter van Jacob de Smith en Anna van Bourgondie. Maria is overleden.
Titel:
    Vrouwe van Baerlant    
(2) trouwde met Elisabeth Booms.

Kinderen van Emmery en Maria:
1 Maria Louise van Liere. Volgt XIV-d.
2 Willem van Liere, geboren in 1588 in Willemstad. Volgt XIV-e.
3 Sabina van Liere, geboren vóór woensdag 25 augustus 1593 in Willemstad. Volgt XIV-f.

XIV-d Maria Louise van Liere, dochter van Emmery van Liere en Maria de Smith. Maria trouwde met Johan van Brakel.
Titels:
    Heer tot Kermestein    
    lid van de Raad van State    

XIV-e Willem van Liere is geboren in 1588 in Willemstad, zoon van Emmery van Liere en Maria de Smith. Willem is overleden op maandag 2 juli 1657 in Oosterwijk, 69 jaar oud.
Titel:
    Heer van Oosterwijk (Zat in de raad van het Hof van Holland (1626)
Ambassadeur te Venetie (1627)
Ambassadeur te Frankrijk (1636-1649))
   
Willem:
(1) trouwde, 28 jaar oud, in januari 1616 met Maria van Leefdael, minstens 12 jaar oud, nadat zij op zondag 27 december 1615 in Den Haag in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren vóór 1604, dochter van Frederik van Leefdael en Maria Aelbout. Maria is overleden vóór zondag 27 juni 1627, ongeveer 23 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op zondag 18 juli 1627 met Agatha van Zuylen van Nyevelt, 29 jaar oud. Agatha is geboren in 1598. Agatha is overleden.

Kinderen van Willem en Maria:
1 Frederik van Liere.
2 Maria Louise van Liere. Volgt XV-e.
3 Emmery van Liere. Hij is gedoopt op donderdag 25 juli 1619 in ´s-Gravenhage. Emmery is overleden.
4 Willem van Liere, geboren in 1620 in Willemstad. Volgt XV-f.
Kinderen van Willem en Agatha:
1 Anna Maria van Liere. Anna is overleden in 1649 in Veere.
2 Frederik van Liere. Frederik is overleden in 1674.
3 Nicolaas van Liere. Nicolaas is overleden op zaterdag 8 juli 1679 in ´s-Gravenhage.
4 Hollandia Ultrajectina van Liere, geboren op woensdag 9 februari 1639 in Parijs. Hollandia is overleden in 1659 in Katwijk, 20 jaar oud.

XV-e Maria Louise van Liere, dochter van Willem van Liere en Maria van Leefdael. Maria is overleden op woensdag 25 november 1682. Zij is begraven te Kapelle. Maria trouwde op woensdag 6 januari 1638 in ´s-Gravenhage met van Tuyl van Se.

XV-f Willem van Liere is geboren in 1620 in Willemstad, zoon van Willem van Liere en Maria van Leefdael. Willem is overleden op donderdag 1 oktober 1654 in Katwijk, 34 jaar oud.
Notitie bij Willem: In de 16e eeuw vormden de beide Katwijken samen een heerlijkheid. Een heerlijkheid vormde in de middeleeuwen een tot het vermogen van een persoon behorend overheidsgezag, waar die persoon het vruchtgebruik van had. De heerlijkheid Katwijk was eeuwen lang in het bezit geweest van de familie van Wassenaer, die tevens het burggraafschap van Leiden bezat. In het midden van de 16e eeuw echter was deze familie in mannelijke lijn geheel uitgestorven, waarna de heerlijkheid door huwelijk overging naar de familie de Ligne.
Deze familie was zeer Spaans gezind, waardoor later de heerlijkheid onder bewind kwam te staan van de stadshouder Prins Frederik Hendrik. Deze schonk in 1644 de heerlijkheid aan de bank van lening, en na de vrede van Munster, in 1654, verkocht men de heerlijkheid aan Willem van Liere, Heer van Oosterwijk bij Leerdam. In de tijd van de Republiek (1648 - 1795) viel Katwijk nog steeds onder de Heren van Katwijk, maar deze lieten het dagelijks bestuur feitelijk over aan de schout. Willem kwam te overlijden in 1654. Hij werd begraven in de gereformeerde kerk van Katwijk. Daar staat nog steeds een imposant grafmonument, gemaakt door de van vlaamse oorsprong Rombout Verhulst. Ook Willems vrouw jonker Maria van Reygersbergh die 20 jaar later overleed werd in de grafkelder bijgezet. In 1787 werd de overleden jonker Willem Lodewijk baron van Wassenaar in de grafkelder bijgezet.

Titels:
    Heer van Oosterwijk    
    Heer van de beide Katwijken    
    Heer van ´t Zandt    
    Raad der Admiraliteit van Amsterdam (1649-1653)    
Willem:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 15 september 1649 in Den Haag met Cornelia van Raaphorst.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 31 mei 1651 in Middelburg met Maria van Reygersberch, 18 jaar oud. Zij is een dochter van Johan van Reygersberch en Jacomina de Waert. Zij is gedoopt op zondag 21 november 1632 in Middelburg. Maria is overleden op maandag 11 december 1673 in Katwijk, 41 jaar oud.

Kinderen van Willem en Maria:
1 Jacoba van Liere, geboren op zondag 20 oktober 1652 in Amsterdam. Volgt XVI-f.
2 Willem van Liere, geboren op zondag 7 september 1653 in Amsterdam. Volgt XVI-g.
3 Jan Emmery van Liere. Hij is gedoopt op vrijdag 19 maart 1655 in Amsterdam. Jan is overleden.

XVI-f Jacoba van Liere is geboren op zondag 20 oktober 1652 in Amsterdam, dochter van Willem van Liere en Maria van Reygersberch. Jacoba is overleden op dinsdag 17 maart 1693 in ´s-Gravenhage, 40 jaar oud.
Titel:
    Vrouw van de beide Katwijken en ´t Zandt    
Jacoba trouwde, 15 jaar oud, op woensdag 19 september 1668 in Voorschoten met Jacob van Wassenaar, 19 jaar oud. Jacob is geboren op maandag 9 augustus 1649 in Voorschoten, zoon van Arend van Wassenaer en Anna Margarethe van Scherpenzeel. Jacob is overleden op dinsdag 7 juni 1707 in ´s-Gravenhage, 57 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 11 juni 1707 te Voorschoten.
Titels:
    Heer van Duivenvoorde, Voorschoten en Veur    
    Gezant aan het Engelse hog    

Kinderen van Jacoba en Jacob:
1 Arent van Wassenaar, geboren op zondag 1 december 1669 in ´s-Gravenhage. Volgt XVII-e.
2 Willem van Wassenaar, geboren op maandag 17 november 1670 in ´s-Gravenhage. Volgt XVII-f.
3 Jan Gerrit van Wassenaar Veur, geboren op donderdag 4 februari 1672 in ´s-Gravenhage. Volgt XVII-g.
4 Jacob van Wassenaar, geboren op dinsdag 4 december 1674 in ´s-Gravenhage. Volgt XVII-h.
5 Anna van Wassenaar, geboren op vrijdag 8 november 1675 in ´s-Gravenhage. Anna is overleden op woensdag 11 april 1708 in ´s-Gravenhage, 32 jaar oud.
6 Maria van Wassenaar, geboren op vrijdag 25 juni 1677 in ´s-Gravenhage. Maria is overleden op zaterdag 25 januari 1744 in ´s-Gravenhage, 66 jaar oud.
7 Louise van Wassenaar, geboren op woensdag 30 december 1682 in ´s-Gravenhage. Louise is overleden op zaterdag 16 februari 1754 in ´s-Gravenhage, 71 jaar oud.
8 Carel van Wassenaar, geboren op vrijdag 9 maart 1685 in ´s-Gravenhage. Volgt XVII-i.

XVII-e Arent van Wassenaar is geboren op zondag 1 december 1669 in ´s-Gravenhage, zoon van Jacob van Wassenaar en Jacoba van Liere. Arent is overleden op zondag 14 december 1721 in ´s-Gravenhage, 52 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 19 december 1721 te Voorschoten.
Notitie bij Arent: Arent maakte in 1688 de tocht van Willem III naar Engeland mee en later werd hij net als zijn vader gezant aan het Engelse hof
Titel:
    Arent IX    
Arent trouwde, 31 jaar oud, op zondag 16 oktober 1701 in Voorschoten met Anne Margriet Bentinck, 18 jaar oud. Anne is geboren op vrijdag 19 maart 1683 in ´s-Gravenhage, dochter van Hans Willem Bentinck. Zij is gedoopt op vrijdag 19 maart 1683 in ´s-Gravenhage. Anne is overleden op dinsdag 3 mei 1763 in ´s-Gravenhage, 80 jaar oud. Zij is begraven op maandag 9 mei 1763 te Voorschoten.

XVII-f Willem van Wassenaar is geboren op maandag 17 november 1670 in ´s-Gravenhage, zoon van Jacob van Wassenaar en Jacoba van Liere. Willem is overleden op zaterdag 4 november 1719 in Bergen op Zoom, 48 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 10 november 1719 te Voorschoten. Willem trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 7 april 1699 in Voorschoten met Hermeline Schaep, 21 jaar oud. Hermeline is geboren op zondag 7 november 1677 in ´s-Gravenhage. Hermeline is overleden op zondag 6 oktober 1748 in Kapelle, 70 jaar oud.

XVII-g Jan Gerrit van Wassenaar Veur is geboren op donderdag 4 februari 1672 in ´s-Gravenhage, zoon van Jacob van Wassenaar en Jacoba van Liere. Jan is overleden op vrijdag 29 oktober 1723 in Voorschoten, 51 jaar oud. Jan trouwde, 35 jaar oud, op dinsdag 31 mei 1707 in Katwijk met Maria Jacoba van Liere, ongeveer 25 jaar oud. Zie XVII-l voor persoonsgegevens van Maria.

Kind van Jan en Maria:
1 Jacob Jan van Wassenaar Veur, geboren op dinsdag 29 juli 1710 in ´s-Gravenhage. Jacob is overleden op maandag 30 augustus 1728 in Katwijk, 18 jaar oud.
Titel:
    Heer van Rosenburg    

XVII-h Jacob van Wassenaar is geboren op dinsdag 4 december 1674 in ´s-Gravenhage, zoon van Jacob van Wassenaar en Jacoba van Liere. Hij is gedoopt op woensdag 5 december 1674 in ´s-Gravenhage. Jacob is overleden op zondag 26 november 1724 in Leiden, 49 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 29 november 1724 te Leiden. Jacob trouwde, 30 jaar oud, op maandag 23 november 1705 in Amstelveen met Anna van Baerle, 22 jaar oud. Anna is geboren op zondag 3 januari 1683 in Amstelveen. Zij is gedoopt op zondag 3 januari 1683 in Amstelveen. Anna is overleden op zaterdag 3 juli 1734 in ´s-Gravenhage, 51 jaar oud.

XVII-i Carel van Wassenaar is geboren op vrijdag 9 maart 1685 in ´s-Gravenhage, zoon van Jacob van Wassenaar en Jacoba van Liere. Hij is gedoopt op vrijdag 9 maart 1685 in ´s-Gravenhage. Carel is overleden op dinsdag 2 november 1751 in ´s-Gravenhage, 66 jaar oud. Hij is begraven op maandag 8 november 1751 te Voorschoten. Carel trouwde, 35 jaar oud, op maandag 9 september 1720 in Maastricht met Maria des Villates, 30 jaar oud. Maria is geboren in 1690 in Londen, dochter van Auguste des Villates en Louise von Kronemann. Maria is overleden op woensdag 2 september 1772 in ´s-Gravenhage, 82 jaar oud. Zij is begraven op maandag 7 september 1772 te ´s-Gravenhage.

XVI-g Willem van Liere is geboren op zondag 7 september 1653 in Amsterdam, zoon van Willem van Liere en Maria van Reygersberch. Hij is gedoopt op zondag 7 september 1653 in Amsterdam. Willem is overleden op zondag 7 februari 1706 in Katwijk, 52 jaar oud.
Titels:
vanaf 1675     Heer van Oosterwijk    
vanaf 1675     Heer van de beide Katwijken    
vanaf 1675     Heer van ´t Zandt    
vanaf 1686     Lid van de raad van Admiraliteit van Amsterdam    
vanaf 1689     Lid van het Hoogheemraadschap van Rijnland    
vanaf 1702     ridder    
Willem:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op maandag 13 oktober 1681 in Oosterwijk met Geertruyd Anna van Wassenaer, 21 jaar oud. Geertruyd is geboren op donderdag 25 december 1659 in ´s-Gravenhage, dochter van Arend van Wassenaer en Anna Margarethe van Scherpenzeel. Geertruyd is overleden op donderdag 14 oktober 1694 in Katwijk, 34 jaar oud.
(2) begon een relatie met Helena Juijst. Helena is geboren op zaterdag 23 maart 1652 in Delft, dochter van Willem Willems Juijst en Heyltgen Carels Vergeloo. Zij is gedoopt op donderdag 27 maart 1653 in Delft. Helena is overleden op dinsdag 31 oktober 1679 in Warmond, 27 jaar oud.
(3) trouwde, 19 jaar oud, op zondag 9 juli 1673 in Overschie met Sebastiaan den Boer (Boers).

Kinderen van Willem en Geertruyd:
1 Anna Margarethe van Liere.
2 Willem van Liere, geboren in 1682. Volgt XVII-k.
3 Maria Jacoba van Liere, geboren omstreeks 1682 in Katwijk. Volgt XVII-l.
4 Arent Jacob van Liere, geboren omstreeks 1685. Arent is overleden omstreeks 1725, ongeveer 40 jaar oud.
Titel:
    Heer van Oosterwijk    
Kind van Willem en Helena:
1 Carolus Boers, geboren op zaterdag 14 oktober 1679 in Warmond. Volgt XVII-j.

XVII-j Carolus Boers is geboren op zaterdag 14 oktober 1679 in Warmond, zoon van Willem van Liere en Helena Juijst. Hij is gedoopt op zondag 15 oktober 1679 in Warmond. Carolus is overleden op zaterdag 29 juni 1748 in Katwijk, 68 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 3 juli 1748 te Katwijk.
Notitie bij Carolus: Natuurlijke vader is Willem van Lyere, heer der Katwijken
Beroepen:
van 1701 tot 1711     Procureur te Leiden    
van 1705 tot 1744     Baljuw, schout en secretaris der beide Katwijken en ´t Zand    
van 1705 tot 1739     Schout en secretaris van Noordwijkerhout    
Carolus trouwde, 23 jaar oud, op maandag 28 mei 1703 in Schiedam met Sara Seelen, 20 jaar oud. Zij is gedoopt op vrijdag 26 februari 1683 in Rotterdam. Sara is overleden op dinsdag 17 april 1759 in Leiden, 76 jaar oud. Zij is begraven op maandag 23 april 1759 te Katwijk.

XVII-k Willem van Liere is geboren in 1682, zoon van Willem van Liere en Geertruyd Anna van Wassenaer. Willem is overleden op donderdag 10 november 1735 in Katwijk, 53 jaar oud.
Notitie bij Willem: Liet heerlijkheid van Katwijken, ´t Zand en Valkenburg na aan Seyna van Wijhe, nicht van zijn vrouw
Titels:
    heer van de beide Katwijken, ´t Zand en Valkenburg    
    drost-kastelein en dijkgraaf van en over stad en lande van Heusden    
    pensionaris honorair en burgemeester van Schoonhoven    
    drost van Breda    
Onbekend:
    Hoogheemraad van Rijnland    
Willem trouwde, 38 jaar oud, op zondag 21 januari 1720 in ´s-Gravenhage met Louise Elisabeth van Brakel, 22 jaar oud. Zij is gedoopt op zaterdag 9 maart 1697 in ´s-Gravenhage. Louise is overleden.

XVII-l Maria Jacoba van Liere is geboren omstreeks 1682 in Katwijk, dochter van Willem van Liere en Geertruyd Anna van Wassenaer. Maria is overleden op zaterdag 29 januari 1718 in ´s-Gravenhage, ongeveer 36 jaar oud. Maria trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op dinsdag 31 mei 1707 in Katwijk met Jan Gerrit van Wassenaar Veur, 35 jaar oud. Zie XVII-g voor persoonsgegevens van Jan.

Kind van Maria en Jan:
1 Jacob Jan van Wassenaar Veur, geboren op dinsdag 29 juli 1710 in ´s-Gravenhage. Jacob is overleden op maandag 30 augustus 1728 in Katwijk, 18 jaar oud.
Titel:
    Heer van Rosenburg    

XIV-f Sabina van Liere is geboren vóór woensdag 25 augustus 1593 in Willemstad, dochter van Emmery van Liere en Maria de Smith. Sabina is overleden. Sabina:
(1) trouwde met Caesar van Cruijningen. Caesar is geboren omstreeks 1576 in Kruiningen, zoon van Maximiliaan van Cruijningen. Caesar is overleden op donderdag 6 december 1618 in Terneuzen, ongeveer 42 jaar oud.
Notitie bij Caesar: Hij is een bastaard van zijn vader bij een onbekende moeder. Ook hij is vermeld in het testament van zijn vader op 25 okt. 1605. Jonker Caesar was volgens Smallegange kapitein van een compagnie voetknechten, daarna commandeur te Terneuzen en baljuw van Biervliet. Op 11 juli 1639 beschikten de Staten van Zeeland gunstig op zijn verzoek tot legitimering. Zijn moeder was waarschijnlijk een D´ouigne volgens zijn kwartieren.
Titels:
    Jonckheer    
    Commandeur tot Neusen    
(2) trouwde, minstens 51 jaar oud, op zaterdag 29 oktober 1644 in Middelburg met Jaques de Chantraije dict Brousant Brousaut. Jaques is geboren in Brugge.
Titels:
    Heer in Baerland    
    Hoog-balliou des lants van den vrije    
    Cappiteijn en Commandeur tot St. Annen    

Kind van Sabina en Caesar:
1 Emmery van Cruijningen. Volgt XV-g.

XV-g Emmery van Cruijningen, zoon van Caesar van Cruijningen en Sabina van Liere.
Notitie bij Emmery: In het huisarchief van Wassenaar berust zijn testament, opgemaakt in Den Haag voor notaris Harmanus de Coninck op 3 Januari 1661. Joncker Emmery verscheen toen gezond voor de notaris, hij woonde te Bergen op Zoom en was gehuwd met vrouwe Françoise Margaretha Bixon. Hij was kennelijk kinderloos en benoemde tot erfgenaam zijn nicht Maria Louisa van Liere, echtgenote van Johan van Brakel, heer tot Kermestein en lid van de Raad van State. Deze Maria Louisa van Liere was een dochter van des testateur’s oom, Willem van Liere.
Emmery trouwde met Francoise Margaretha Bixon.

XII-f Geertruid van Liere is geboren omstreeks 1514 in Berchem, Antwerpen, Belgie, dochter van Nicolaas van Liere en Geertruyd Noris. Geertruid is overleden omstreeks 1574 in Haarlem, ongeveer 60 jaar oud. Geertruid trouwde met Jacob van Duivenvoorde. Jacob is geboren omstreeks 1503. Jacob is overleden omstreeks 1559, ongeveer 56 jaar oud.
Titel:
    Heer van Obdam Hensbroek Spanbroek Opmeer en van den Bossche    

Kinderen van Geertruid en Jacob:
1 Adriana van Duivenvoorde, geboren omstreeks 1535. Volgt XIII-h.
2 Gijsbert van Duivenvoorde, geboren in 1540. Volgt XIII-i.
3 Barbara van Duivenvoorde, geboren in 1547. Volgt XIII-j.
4 Aleid van Duivenvoorde, geboren omstreeks 1550. Volgt XIII-k.
5 Anthonis van Duivenvoorde, geboren in 1556 in Haarlem. Volgt XIII-l.
6 Arent van Duivenvoorde, geboren omstreeks 1558. Volgt XIII-m.

XIII-h Adriana van Duivenvoorde is geboren omstreeks 1535, dochter van Jacob van Duivenvoorde en Geertruid van Liere. Adriana is overleden in 1591, ongeveer 56 jaar oud. Adriana trouwde met Ysbrand van Schagen. Ysbrand is geboren omstreeks 1530. Ysbrand is overleden in 1602 in Noordwijk, ongeveer 72 jaar oud.

XIII-i Gijsbert van Duivenvoorde is geboren in 1540, zoon van Jacob van Duivenvoorde en Geertruid van Liere. Gijsbert is overleden op woensdag 9 november 1580 in Woerden, 40 jaar oud.
Notitie bij Gijsbert: Heer van Obdam Hensbroek Spanbroek en Opmeer, lid van het verbond van de edelen, verbannen, veroordeeld wegens begunstiging watergeuzen, burgemeester van Haarlem, hoogheemraad van Rijnland, commissaris der monstering te Haarlem en Gld, kastelein van Woerden
Gijsbert trouwde met Maria van Hoxwier. Maria is geboren omstreeks 1550. Maria is overleden op donderdag 17 november 1580 in Woerden, ongeveer 30 jaar oud.

XIII-j Barbara van Duivenvoorde is geboren in 1547, dochter van Jacob van Duivenvoorde en Geertruid van Liere. Barbara is overleden in 1588, 41 jaar oud. Barbara trouwde met Willem van Tuyll van Bulkensteyn. Willem is geboren omstreeks 1535. Willem is overleden in 1615, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Willem: Heer van Bulkensteyn, in de ridderschap van Nijmegen

XIII-k Aleid van Duivenvoorde is geboren omstreeks 1550, dochter van Jacob van Duivenvoorde en Geertruid van Liere. Aleid is overleden in 1571, ongeveer 21 jaar oud. Aleid trouwde met NN NN.

XIII-l Anthonis van Duivenvoorde is geboren in 1556 in Haarlem, zoon van Jacob van Duivenvoorde en Geertruid van Liere. Anthonis is overleden in 1624, 68 jaar oud.
Notitie bij Anthonis: Lid Holl ridderschap, meesterknaap der Houtvesterij, heer van de Bossche
Anthonis trouwde met Margriet van Halmale. Margriet is geboren omstreeks 1557. Margriet is overleden in 1598, ongeveer 41 jaar oud.

XIII-m Arent van Duivenvoorde is geboren omstreeks 1558, zoon van Jacob van Duivenvoorde en Geertruid van Liere. Arent is overleden op woensdag 28 juli 1610, ongeveer 52 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 6 augustus 1610 te Leiden. Arent trouwde met NN NN.

XII-g Margaretha van Liere is geboren omstreeks 1514, dochter van Nicolaas van Liere en Geertruyd Noris. Margaretha is overleden vóór woensdag 8 december 1574, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Margaretha: Zij overleed kort voor de vermelde datum, 60 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1536     Kasteel te Halsteren    
vanaf 1544     Kocht huis de Laer te Zundert    
Beroep:
van 05-05-1539 tot 11-04-1543     Schout te Lier    
Margaretha trouwde met Paulus van Nassau van Merwen. Paulus is geboren omstreeks 1508 in Breda, zoon van Hendrik van Nassau en Catharina van Merwen. Paulus is overleden omstreeks 1550, ongeveer 42 jaar oud.
Notitie bij Paulus: Jonker van Nassau van Merwen. In 1536 bewoonde hij het kasteel te Halsteren; hij was van 5 mei 1539 tot 11 apr. 1543 schout te Lier; drost te Halsteren van de markies van Bergen op Zoom (1536). In 1544 kocht hij het huis de Laer onder Zundert, waar hij rentmeester werd (1545-1547) Hij overleed ca. 1550, doch na de vermelde datum.

Kinderen van Margaretha en Paulus:
1 Barbara van Nassau van Merwen. Volgt XIII-n.
2 Nicolaas van Nassau van Merwen.
Notitie bij Nicolaas: Vermeld te Antwerpen 8 oktober 1574, zat aldaar in 1579 in de schepenbank
3 Adriana van Nassau van Merwen. Adriana is overleden. Zij is begraven op vrijdag 18 september 1592 te Leiden.
Notitie bij overlijden van Adriana: Vanaf 18-09-1592 bijgezet in de Pieterskerk te Leiden
Eerste non te Leeuwenhorst, woonde na 1572 te Leiden, kocht aldaar in 15 82 een huis op de Papegracht.

4 Johanna van Nassau van Merwen. Johanna is overleden op zondag 3 juli 1611 in Leiden.
Notitie bij Johanna: Titulair abdis te Leeuwenhorst (na 1574), woonde te Leiden,.
5 Cornelia van Nassau van Merwen. Cornelia is overleden. Zij is begraven op donderdag 22 december 1616 te Leiden.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Vanaf 22-12-1616 bijgezet in de Pieterskerk te Leiden
Notitie bij Cornelia: Non in het Sint Agathaklooster te Delft, vkuchtte uit Delft 9 december 15 72, woonde daarna te Leiden.
6 Anna van Nassau van Merwen.
7 Hendrik van Nassau van Merwen. Hendrik is overleden op donderdag 29 november 1607 in Leiden.
8 Charlotte van Nassau van Merwen. Charlotte is overleden op donderdag 16 september 1593 in Delft.
Notitie bij overlijden van Charlotte: Testament: 17.11.1584
Notitie bij Charlotte: Zij was non in het Agathaklooster
9 Robrecht van Nassau van Merwen. Robrecht is overleden vóór dinsdag 7 juli 1615.
Notitie bij Robrecht: Vermeld te Antwerpen 8 oktober 1574 bij de boedeldeling van zijn ouders. Hij erfde landerijen te Halsteren.
10 Geertruida van Nassau van Merwen. Geertruida is overleden vóór donderdag 9 juni 1583.
Notitie bij Geertruida: Vermeld te Antwerpen 8 oktober 1574, ze liet rente te Bergen op Zoom na a an haar zusters Adriana, Johanna en Cornelia.

XIII-n Barbara van Nassau van Merwen, dochter van Paulus van Nassau van Merwen en Margaretha van Liere. Barbara is overleden vóór 1592. Barbara trouwde met Cornelis van Mechelen. Hij is een zoon van Floris van Mechelen en Antoinette de Gottignies.
Titels:
    Jonker    
    Schepen te Lier    

X-e Hector van Liere, zoon van Jan van Liere en Margaretha Blondel. Hector is overleden op dinsdag 10 september 1492. Hij is begraven te Berchem, Belgie.
Titels:
van 1463 tot 1467     Heer van Berchem en Castelle    
van 1467 tot 1491     Schepen van Antwerpen    
vanaf 1467     ridder    
Hector trouwde op zaterdag 23 september 1457 met Catharina de Pape, 17 jaar oud. Catharina is geboren in 1440, dochter van Nicolas de Pape en Maria Pijnaerts. Catharina is overleden na juli 1498, minstens 58 jaar oud.
Onbekend:
    Ontvangt 1492 vruchtgebruik van Berchem    

Kind van Hector en Catharina:
1 Jan van Liere, geboren in 1460. Volgt XI-h.

XI-h Jan van Liere is geboren in 1460, zoon van Hector van Liere en Catharina de Pape. Jan is overleden op vrijdag 5 januari 1509 in Berchem, Antwerpen, Belgie, 49 jaar oud.
Notitie bij Jan: Volgens een testament 10 februari 1509:
Het leengoed hof van LIPPELOO met het daarbij aansluitende Vogelenzang: deze wordt verkocht op 17 november 1503 aan Jan van Lyere door Jan van de Putte

Titel:
    Heer van Berchem (bezat kasteel Ter Loe, kocht hoge jurisdictie van Casterlee in 1505)    
Jan:
(1) trouwde met NN NN.
(2) trouwde met Johanna de Vrieze.

Kind van Jan en NN:
1 Matthys van Liere. Volgt XII-i.
Kind van Jan en Johanna:
1 Andries van Liere. Volgt XII-h.

XII-h Andries van Liere, zoon van Jan van Liere en Johanna de Vrieze.
Notitie bij Andries: Het leengoed hof van LIPPELOO met het daarbij aansluitende Vogelenzang: deze wordt geerft op 7 juli 1510

Kind van Andries uit onbekende relatie:
1 Jan van Liere, geboren omstreeks 1516. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: Het leengoed hof van LIPPELOO met het daarbij aansluitende Vogelenzang: deze wordt geerft op 14 januari 1522

XII-i Matthys van Liere, zoon van Jan van Liere en NN NN. Matthys is overleden in 1548 in Antwerpen.
Notitie bij Matthys: bastaard
Titel:
    Jonker    
Matthys:
(1) trouwde met Mechteld van den Abeele.
(2) trouwde op vrijdag 30 april 1518 in Antwerpen met Anna Stedings. Zij is een dochter van Peter Stedings en Katline van Trere. Anna is overleden na januari 1550.

Kind van Matthys en Mechteld:
1 Andries van Liere. Volgt XIII-o.

XIII-o Andries van Liere, zoon van Matthys van Liere en Mechteld van den Abeele. Andries is overleden vóór 1570.
Titels:
    Jonker    
    Schout te Gierle    
Andries trouwde met Magdalena van Stakenbroek. Magdalena is overleden vóór 1570.

Kind van Andries en Magdalena:
1 Roelof van Liere. Volgt XIV-g.

XIV-g Roelof van Liere, zoon van Andries van Liere en Magdalena van Stakenbroek.
Notitie bij Roelof: Vermeld Den Bosch 15 juni 1594
Titel:
    Jonker    
Roelof:
(1) trouwde vóór woensdag 15 juni 1594 met Yda Arnts van Berckel. Zij is een dochter van Arnt van Berckel en Margaretha van Beeck.
(2) trouwde vóór 1598 met Petronella van Eijck.

Kind van Roelof en Yda:
1 Margaretha van Liere. Volgt XV-h.

XV-h Margaretha van Liere, dochter van Roelof van Liere en Yda Arnts van Berckel. Margaretha trouwde met Adriaan Decquere.
Titel:
    ritmeester in statendienst    

Kinderen van Margaretha en Adriaan:
1 Lucretia Decquere. Zij is gedoopt in maart 1613 in Grave. Lucretia is overleden.
2 Yken Decquere. Zij is gedoopt in maart 1615 in Grave. Yken is overleden.
3 Ida Decquere. Zij is gedoopt in maart 1615 in Grave. Ida is overleden.
4 Catharina Decquere. Volgt XVI-h.
5 Roelof Decquere. Hij is gedoopt in januari 1623 in Grave. Roelof is overleden.
6 Maria Decquere. Zij is gedoopt op dinsdag 8 april 1625 in Grave. Maria is overleden.
7 Anneken Decquere. Zij is gedoopt op woensdag 28 juni 1628 in Grave. Anneken is overleden.
8 Hanesensij Decquere. Hij of zij is gedoopt op vrijdag 25 augustus 1634 in Grave. Hanesensij is overleden.

XVI-h Catharina Decquere, dochter van Adriaan Decquere en Margaretha van Liere. Zij is gedoopt in februari 1617 in Grave. Catharina is overleden op zondag 26 juli 1693 in ´s-Hertogenbosch, 76 jaar oud. Zij is begraven te Fort Isabella, ´s-Hertogenbosch. Catharina trouwde, 22 jaar oud, in 1639 met Maurits Halkett, ongeveer 26 jaar oud. Maurits is geboren omstreeks 1613. Maurits is overleden in 1675 in Maastricht, ongeveer 62 jaar oud.

Kinderen van Catharina en Maurits:
1 Yda Halkett. Zij is gedoopt op zondag 9 oktober 1639 in Grave. Yda is overleden op donderdag 6 oktober 1701 in ´s-Hertogenbosch, 61 jaar oud.
2 Isabella Halkett. Zij is gedoopt op vrijdag 22 maart 1641 in ´s-Hertogenbosch. Isabella is overleden.
3 Johannes Halkett. Hij is gedoopt op vrijdag 12 september 1642 in ´s-Hertogenbosch. Johannes is overleden.
4 Lukres Halkett. Zij is gedoopt op vrijdag 30 september 1644 in ´s-Hertogenbosch. Lukres is overleden.
5 Anna Mary Halkett. Zij is gedoopt op zondag 16 september 1646 in Hulst. Anna is overleden.
6 Edward Halkett, geboren omstreeks 1648. Volgt XVII-m.
7 Maria Magdalena Halkett. Zij is gedoopt op zaterdag 13 juli 1652 in Grave. Maria is overleden.
8 Adriana Halkett, geboren omstreeks 1654. Adriana is overleden.
9 Adriana Halkett, geboren omstreeks 1654. Adriana is overleden.
10 Maria Halkett, geboren omstreeks 1656. Maria is overleden.
11 Margaretha Halkett, geboren omstreeks 1658. Margaretha is overleden.

XVII-m Edward Halkett is geboren omstreeks 1648, zoon van Maurits Halkett en Catharina Decquere. Edward is overleden op woensdag 23 mei 1703 in Luik, ongeveer 55 jaar oud. Edward trouwde met Judith Pagniet. Zij is gedoopt op zondag 27 maart 1650 in Maastricht. Judith is overleden op woensdag 31 januari 1731 in Bergen op Zoom, 80 jaar oud.